צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג – 2013 קובע אילו עסקים חייבים ברישיון.

רשימת העסקים בצו מאורגנת לפי מהות העסק ולכל מהות יש מספר סידורי קבוע.

לבדיקה האם העסק שלך חייב ברישיון