להלן דרישות עיריית סח'נין מעסקים המבקשים רישיון עסק בשטחה :

מדיניות ומפרט אחיד לרישוי עסקים - עיריית סחנין (1).pdf