קיום אירוע של 500 משתתפים או יותר תחת כיפת השמים, מחייב רישיון עסק.

לבקשה לרישיון יש לצרף:

  • תכנית של המתחם
  • תרשים סביבה ומפה מצבית
  • תכנית בטיחות

הבקשה תופנה לבדיקת המשטרה ושירותי הכבאות.