אגף הנדסה בראשות מהנדס העיר, אחראי לתכנון ולפיתוח של המרחב הציבורי בתחומי העיר, כולל:

  • תכנון העיר בראייה מערכתית
  • ניהול מערך מידע גיאוגרפי
  • הובלה של תהליכי בינוי ציבורי והקמת תשתיות עירוניות
  • תכנון ותאום של מערך התנועה והתחבורה בעיר
  • ייצוג העיר בתהליכי תכנון ובתהליכי רישוי ופיקוח המנוהלים ע"י ועדת התכנון והבנייה המרחבית, כולל מתן חוות דעת ואישורים בתהליכי רישוי בנייה

תחזוקה של תשתיות הנדסיות – מערך הכבישים והמדרכות, מערכת הניקוז, ריהוט הרחוב ועוד 

למידע עבור רישוי בנייה ,תכנון בנייה יש לפנות  לוועדה המקומית לתכנון ובנייה " לב הגליל " .   לאתר הוועדה לחץ כאן