מחלקת שפ"ע אחראית לנראות ולתחזוקה של העיר. כולל:

 • תברואה
  • פינוי אשפה לסוגיה
  • פינוי אשפה, גזם וגרוטאות.
 • ניקיון שוטף של העיר
  • פיקוח ובקרה על עבודת הקבלנים ועל הניקיון בעיר.
 • הדברת מזיקים במרחב הציבורי
 • פינוי פגרים
 • שירותים וטרינריים
  • חיסון כלבים
  • עיקור חתולי רחוב
  • טיפול בחזירי בר בשטח העיר, בתאום עם הרשות לשמורות הטבע
  • טיפול בכלבים משוטטים
 • פיקוח תברואתי על עסקי מזון
 • אחזקת תשתיות, פני העיר וגינון
  • תחזוקת תשתיות וטיפול בליקויים
  • פיתוח וטיפוח גינות בעיר
  • פיתוח וטיפוח כיכרות ופסלים
 • פיקוח עירוני
 • קידום ורישוי עסקים