היחידה לרישוי עסקים אחראית ליישום חוק רישוי עסקים, במטרה להבטיח שהעסקים בעיר יפעלו בהתאם לדרישות החוק ולקידום העסקים בעיר:

  • מתן מידע מוקדם לעסקים על דרישות הרישוי ותהליך רישוי עסק
  • הגדרת דרישות הרישוי של העירייה מעסקים ובדיקת תכניות עסק, כולל ביקור בעסק
  • ריכוז אישורים של גורמי הרישוי השונים
  • מתן רישיון עסק
  • פיקוח על עמידה של עסקים בתנאי הרישיון