יחידת הרכש אחראית לתהליכי רכש טובין ושירותים לצורך פעולת העירייה:

  • גיבוש נוהלי רכש והתקשרויות ובקרה על יישומם בעבודת העירייה
  • ריכוז צרכי הרכש של העירייה והערכה תקציבית
  • איתור ספקים העונים על דרישות האיכות והמחיר
  • ניהול מכרזים, קבלת הצעות מחיר ובחירת ספקים על פי הנהלים
  • הוצאת הזמנות רכש
  • מעקב אחר אספקת הטובין בהתאם להזמנת הרכש

ניהול התקשרויות ואחריות לחידושן לפי הצורך