אגף החינוך אחראי לניהול מערכת החינוך העירונית מגן עד יב' ולמערך החינוך הבלתי פורמלי. כולל:

  • ניהול הרישום והשיבוץ לגני הילדים ולבתי הספר
  • השמה ושיבוץ תלמידי חינוך מיוחד
  • ניהול הסעות לזכאים
  • טיפול בנושאי פרט של תלמידים
  • קידום תכניות חינוכיות במוסדות החינוך, כולל גיוס תקציבים והובלת התכניות
  • ביקור סדיר להבטחת השתתפות תלמידים במערכת החינוך והפעלת תכניות ופעילויות לנוער בסיכוי
  • קידום פעילויות חינוך בלתי פורמלי לאחר שעות הלימודים ובחופשות
  • מתן שירות למוסדות החינוך – שירותי לוגיסטיקה ותחזוקה, שירותי מחשוב
  • שירות פסיכולוגי חינוכי
  • מרכז פסגה