אגף הרווחה והשירותים החברתיים, אחראי למתן שירותי רווחה ושירותים קהילתיים. בכלל זה:

  • שירות בתחומי ילדים, נוער ומשפחה
  • קידום פתיחת משפחתונים ושימוש בשירותיהם
  • טיפול בקשישים
  • תמיכה במשפחות יחידניות
  • סיוע לנוער ולצעירים
  • התמודדות עם אלימות במשפחה
  • התמודדות עם התמכרויות
  • מרכז לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלויות
  • פיתוח קהילתי