התכנית הלאומית 360 הינה תכנית ממשלתית - בין משרדית שמטרתה צמצום וטיפול בילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם. התכנית מאפשרת לאתר ילדים במצבי סיכון, מגיל לידה עד 18, ולהתאים לכל ילד מענה ייחודי לפי צרכיו.