המחלקה לביטחון קהילתי (התכנית למניעת למאבק באלימות סמים ואלכוהול), אחראית ליישום התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות", תכנית מניעתית - חינוכית, העוסקת בהתמודדות עם התנהגות אנטי - חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה במטרה להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים.