דובר העירייה אחראי על ההסברה, יחסי הציבור ופרסום מידע ופעילות הרשות לתושבים ולציבור הרחב, כולל:

  • ניסוח ופרסום פעילות והודעות העירייה בערוצים שונים
  • ניהול הקשר עם אמצעי התקשורת, כולל מענה לפניות ופנייה יזומה
  • ייעוץ לראש הרשות ולבעלי תפקידים בה לגבי הדרכים להעביר מסרים ומידע עירוניים
  • ניהול תהליכי יחסי ציבור לפעילויות וליוזמות של העירייה