האחראית על פניות הציבור בלשכת ראש העיר, מרכזת פניות לקוחות – פניות לקבלת שירות, בקשות, שאילתות, הצעות, תלונות ותודות בכל תחומי הפעילות של העירייה. האחראית מעבירה את הפניות לגורם המקצועי המתאים למתן תשובה ומוודאת מתן מענה לפונה.

האחראית מפיקה דוחות פניות לבקרה על הטיפול בפניות ולאיתור נושאים בהם נדרש שיפור בדרכי פעולתה של העירייה, ומעלה את המלצותיה בנושא בפני מנכ"ל העירייה וראש העיר.