מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות ותפקידו לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 המבקר קובע את נושאי הבדיקה על פי שיקול דעתו, בקשת ראש הרשות, דרישת הוועדה לענייני ביקורת ומגיש דוח שנתי לראש העיר עד ה-1 באפריל בכל שנה.

מחמוד ח'לאילה
מבקר העירייה
04-6787480
050-2849240
04-6787481

דוחות ביקורת