מהו תהליך רישום בארנונה?

תהליך הרישום בארנונה הוא התהליך בו נרשם שם המחזיק בנכס לצורך חיובו בתשלום ארנונה.

ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס – בעלים, בן משפחה המשתמש בנכס, שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח - ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה לצורך חיובו בתשלום הארנונה. על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.

 

מתי צריך להירשם בעירייה כמחזיק בנכס?

בעת כניסה או יציאה לנכס (מגורים או עסק) יש לדווח על כך לעירייה

דגשים:

 • יש לשנות את הרישום בארנונה גם בעת יציאה מנכס- כל עוד לא הודעתם על כך לעירייה בכתב, תמשיכו להיות מחויבים בתשלום ארנונה עבורו.
 • בעלי נכס- אם השכרתם את הנכס או התרתם לגורם אחר להשתמש בו, כל עוד לא דיווחתם על כך לעירייה בכתב, תיחשבו "מחזיקים" בנכס ותחויבו בארנונה עבורו.
 • בדקו שהתלוש הארנונה רשום על שמכם, לפני התשלום.

 

איך מבצעים רישום בארנונה?

לצורך ביצוע רישום בארנונה יש להגיש את טופס טופס בקשה לשינוי מחזיק בנכס והמסמכים הנדרשים כמפורט מטה באמצעות במייל/ בפקס/ בדואר אל פרטי הקשר של מחלקת ארנונה המופיעים מטה.

 

מסמכים נדרשים לרישום בארנונה

טופס בקשה לשינוי מחזיק בנכס לשינוי מחזיק בנכס בצירוף המסמכים הבאים, בהתאם לסוג השינוי.

 • תעודה מזהה לצורך זה – תעודת זהות, או רישיון נהיגה, או דרכון ישראלי.

רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים

 • צילום תעודה מזהה של בן המשפחה הנכנס ושל בעל הנכס
 • יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים

החלפת בעלים (קנייה/מכירת נכס)

 • צילום תעודה מזהה של הבעלים החדשים של הנכס
 • צילום הסכם מכר שלם חתום בידי שני הצדדים

יורש שנכנס לנכס

 • צילום תעודה מזהה של המחזיק החדש בנכס
 • צו ירושה או צוואה בצירוף צו קיום צוואה

כניסת שוכר לנכס

 • צילום תעודה מזהה של השוכר
 • צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים

יציאת שוכר מנכס

 • יש לציין בטופס את פרטי בעל הנכס – שם מלא, ת"ז ומס' טלפון נייד
 

מסמכים נוספים:

 • כאשר המבקש הוא מיופה כוח – יידרש ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.
 • כאשר המבקש הינו תאגיד – יידרש אישור מורשה חתימה ע"י רו"ח או עו"ד וצילום תעודת התאגדות מתאימה.

 

תעודה המאשרת את תקופת החזקת הנכס

לקבלת אישור על תקופת ההחזקה בנכס, ניתן לפנות למנהל הארנונה במייל הרשום מטה, בצירוף צילום תעודת זהות, או להגיע למחלקת הגבייה ולהביא עמכם תעודה מזהה.

האישור יימסר לכם ידנית במשרדי המחלקה. השירות ניתן ללא תשלום.

פרטי קשר

טלפון דוא"ל קבלת קהל
04-6788890 ramia@sakhnin.muni.il שני-שלישי-רביעי-חמישי-שבת 8:00-16:00