הגשת השגה על שומת הארנונה

לכל מי שחויב בתשלום ארנונה כללית עומדת הזכות להגיש השגה על שומת הארנונה (תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום). את ההשגה יש להגיש בכתב, למנהל הארנונה על בסיס אחת מהטענות הבאות:

  1. בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  2. המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.

איך מגישים השגה בארנונה?

את ההשגה יש להגיש באמצעות פנייה בו מפורטת הטענה להשגה ולצרף כל מסמך התומך בטענה. יש להגיש בכתב בדואר אלקטרוני, בפקס, במסירה אישית. מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים.

שימו לב:

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

פרטי קשר

טלפון דוא"ל קבלת קהל
04-6788890
  ramia@sakhnin.muni.il
שני-שלישי-רביעי-חמישי-שבת 8:00-16:00