תשלום שנתי או תקופתי?

את תשלום הארנונה ניתן לשלם:

  • בתשלום שנתי אחד- מראש עבור כל השנה.
  • בתשלום תקופתי (דו חודשי) - שישה תשלומים דו חודשיים

 

איך משלמים?

  • בכרטיס אשראי- באתר, בדואר, בטלפון, במחלקת הגביה
  • במזומן/המחאה- במחלקת הגבייה, בדואר
  • בהוראת קבע- הדרך הנוחה והיעילה לתשלום חשבון הארנונה.
    • הוראת קבע בכרטיס אשראי- ניתן לבצע במחלקת הגביה.
    • הוראת קבע בבנק- יש למלא את פרטי הלקוח ואת פרטי חשבון הבנק ולהחתים את הבנק על טופס הצטרפות לתשלום ארנונה כללית בהוראת קבע בבנק. יש לשלוח את הטופס החתום וסרוק במייל או בפקס, או למסור אותו במחלקת הגבייה.

לידיעתך- ניתן להפסיק את הוראת הקבע בכל רגע בהודעה בכתב למחלקת הגבייה.

כדאי לשלם את הארנונה בזמן!

תשלומי פיגורים- אי תשלום במועד גורר תוספת חיוב בתשלומי פיגורים, בשיעור 0.5% לחודש, לפי תיקון לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.

 

פעולות אכיפה לגביית חובות ארנונה

במקרה של אי תשלום חשבון הארנונה, תפעל מחלקת הגבייה בדרך מנהלית לגבייה ולאכיפת תשלום החוב. נקיטת הליכים מנהליים ו/או משפטיים על ידי העירייה גוררת חיוב בהוצאות נוספות. על כן מומלץ להסדיר את החוב במועד ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות.

 

פרטי קשר

טלפון דוא"ל קבלת קהל
04-6788890
  ramia@sakhnin.muni.il
שני-רביעי-שבת 8:00-15:30
שלישי - חמישי 8:00-14:00