אישור תושב

זכאים לאישור תושבי העיר שכתובתם בתעודת הזהות היא סח'נין.

יש לחדש את האישור מידי שנה. 

חשוב מאוד ! 
רווקים המתגוררים עם ההורים בבית חייבים לסמן ולהצהיר על זה במערכת

להפקת אישור תושב לשנת 2023 לחץ כאן 

ניתן לקבל אישור תושבות במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה.