סייעת רפואית

בעיר סח'נין קיימות מסגרות חינוכיות רבות ומגוונות הנותנות מענה לצרכים הייחודיים של הילדים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד לסוגיו.

תלמידים בעלי צרכים רפואיים, המצריכים טיפולים סיעודיים ופעולות מנע, לצורך שמירה על מצב בריאות תקין ומניעת מצבים מסכני חיים, זכאים לסייעת רפואית שתאפשר להם ללמוד עם ילדים רגילים בני גילם, מבלי לסכן את בריאותם וחייהם.

היקף הסיוע יקבע בהתאם להחלטת הועדה, ועל פי ולנהלי משרד החינוך בנושא.

 

סייעת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה, זכאים לסיוע בהתנהלות בזמן הגן, לעזרה פיזית ולימודית ולתיווך חברתי. אופי הסיוע והיקף שעות הסייעת תלויים בקשיי הילד ובצרכיו. הבקשה נדונה בוועדה בה חברים משרד החינוך, העירייה וההורים.

את הבקשה מגישים דרך מנהלת הגן.

היקף הסיוע יקבע בהתאם להחלטת הועדה, ועל פי ולנהלי משרד החינוך בנושא.