לרישום לחץ כאן 

חוברת פרסום 2024-2023.pdf

פרטי קשר

אימאן אבו יונס
רכזת גני ילדים
04-6787407
04-6747402