• תגבור והעשרה
  • תכניות לפיתוח מצוינות ולמחוננים
  • יום לימודים ארוך
  • תכניות ללקויי למידה
  • תכניות לקידום נושאים סביבתיים
  • פיתוח מנהיגות צעירה