מטרתו של חוק חינוך מיוחד היא קידום ופיתוח כישוריו של הילד, כדי להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה. הזכאות לפי החוק היא לכל ילד עם מוגבלות שכלית, נפשית, גופנית או התנהגותית בגילאים 3-21.

בשנים האחרונות החינוך המיוחד בסחנין קיבל תנופה שהביאה לפתיחתן של מסגרות חדשות וכיום קיימות בסחנין מסגרות חינוכיות מגוונות אשר נותנות מענה לתלמידי החינוך המיוחד בעיר ומחוצה לה.
חלקם של הילדים משתלבים במסגרת החינוך המיוחד או במסגרת החינוך הרגיל, בכיתות חינוך מיוחד, בשילוב יחידני, בסיוע ותמיכה של שירותים חינוכיים וטיפוליים.

הטיפול התומך כולל שעות טיפול פרא- רפואי, שעות שילוב ומגוון טיפולים נוספים כגון:  פיזיותרפיה, ליקויי תקשורת, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי במוסיקה, דרמה ואומנות, הניתנים במסגרת בתי הספר והגנים השונים.

 

מרכז תמיכה אזורי מתי"א

מתי"א הינו מרכז המספק מערכת תומכת למסגרת החינוך הרגיל ולמסגרת החינוך המיוחד ביישובים סח'נין, עראבה, דיר חנא, שעב ועילבון. תפקיד המרכז הינו לרכז את המלצות ועדות השילוב ממוסדות החינוך ולתת מענים טיפוליים וחינוכיים למוסדות החינוך ולאפשר את שילובם המיטבי של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת הכיתה הרגילה.
המרכז מסייע לרשויות במסגרות החינוך ומעניק מענים שונים וכלים להתמודדות בתחומים בהם נדרשת היערכות ברמה יישובית או אזורית.
בצוות מתי"א מדריכות מקצועיות המלוות ותומכות בצוותים החינוכיים בבתי הספר.

 

מסגרות החינוך המיוחד:

  • בית ספר אנור לחינוך מיוחד
  • 3 גנים לחינוך מיוחד- גנים התפתחותיים

 

שילוב במסגרת החינוך הרגיל

ועדת שילוב היא זו הקובעת את זכאותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לשילוב במסגרת החינוך הרגיל.

הסיוע כולל תמיכה פרטנית של סייעת או שעות תגבור על פי המלצות הוועדה וחוזר מנכ"ל.

 

אופן הפנייה לוועדה ומסמכים נדרשים:

הפנייה לוועדה יכולה להתבצע ע"י ההורים, הצוות החינוכי וגורמי הרווחה.

לפנייה יש לצרף:

 

אבחונים:

את הבדיקות והאבחונים ניתן לערוך במכונים השונים להתפתחות הילד (מגיל לידה ועד גיל 7). אבחונים פסיכו-דידקטיים, ניתן לערוך במכונים מורשים.

 

יישום המלצות ועדת השילוב

לאחר החלטת ועדת השילוב, ובאם הוחלט כי התלמיד זכאי לשילוב במסגרת החינוך הרגיל, יתכנס צוות בית ספרי, בשיתוף הילד וההורים, לצורך התאמת תוכנית לימודים מיוחדת עבורו.

 

ערר-

ניתן לערער על החלטת ועדת השילוב במחלקת החינוך בעירייה. יש לצרף את כל המסמכים שהוגשו לוועדת השילוב, מכתב המפרט את הסיבה לערעור, מסמכים נוספים לפי הצורך.

 

שיבוץ במסגרת החינוך המיוחד

ועדת ההשמה היא הגוף הקובע את זכאותו של הילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד. פנייה לוועדת השמה יכולה להיעשות רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות הטיפוליות והחינוכיות לשילובו של התלמיד (בהתאם להחלטת וועדת השילוב).

 

אופן הפנייה ומסמכים נדרשים:

הפנייה לוועדת ההשמה יכולה להתבצע ע"י המסגרת החינוכית, או ע"י עובד סוציאלי אליהם יפנה ההורה. הורים לתלמידים בבית הספר יגישו את הטפסים בבית הספר, בצירוף המסמכים:

 

יישום המלצת עדת השמה

ועדת ההשמה תקבע את זכאותו של התלמיד לחינוך מיוחד ותציין בהחלטתה את סוג המסגרת המתאימה ואת האפיון הראשי של לקותו, ועל פיה הוא ישובץ.

ועדת השיבוץ העירונית תקבע את המסגרת אליך ישובץ. הודעה תשלח להורים בדואר.

 

ערר

ניתן לערער על החלטת ועדת השמה 21 יום מיום קבלת ההחלטה.