היחידה לקידום נוער נועדה לטפל בבני נוער בגילאי 18-14 שאינם נמצאים במסגרת חינוכית או שחווים קשיים בתחומי החיים השונים: קשיים אישיים, חברתיים, משפחתיים, לימודיים ונמצאים בסיכון לנשירה ממערכת החינוך או בסיכון להתדרדרות בתחומי תפקוד שונים.   ליחידה 7 עובדים הפרושים בכל שכונות העיר. כל העובדים הינם עובדים מקצועיים אקדמאים בעלי תואר ראשון או שני מתחומי החינוך והטיפול.

מטרות היחידה לאתר את מירב בני הנוער הזקוקים לייעוץ וטיפול של עובדי היחידה, לשלבם מחדש בפעילות נורמטיבית כגון לימודים, עבודה, ופעילות פנאי, לסייע למתבגרים למצות את הפוטנציאל האישי שלו, בהתאם לצרכיו ורצונותיו וכמו כן לשפר את יכולת ההסתגלות וההתמודדות של בני נוער עם מצבי חיים שונים.

 

מדריכי נוער ו"מרכז קידום נוער"

משימתם של מדריכי הנוער היא לאתר בני נוער מנותקים (ממערכת החינוך) או בני נוער הנמצאים במצוקה. המדריכים נמצאים במקומות התכנסות של בני נוער, ופועלים בשכונות בכל רחבי העיר.

המדריכים יוצרים קשר אישי עם בני הנוער, מלווים אותם בעת הצורך, מסייעים להם ומקיימים מפגשים אישיים, פעילות חברתית, פעילות למניעת אלימות ועוד.

 בעיר פועל גם "מרכז קידום נוער" -  מרכז ייעוץ והעשרה לבני נוער.

 

אופן הפנייה:

הפנייה ליחידה נעשית על ידי גורמים מקצועיים כמו יועצת בית הספר, היחידה לביקור סדיר, שירות מבחן וכדומה. אך ניתן לפנות גם באופן ישיר (נערים, הורים, חברים).

כל נער שמגיע ליחידה מופנה לאחד העובדים איתו הוא מתחיל תהליך של היכרות ובניית קשר אמון, סיוע ותמיכה, הכוון ומעקב.

בנוסף, מציעה היחידה מידי שנה אפשרות להשלמת השכלה לנערים שאינם לומדים ולקבוצות שונות במטרה לספק העצמה, תחושת שייכות, כישורי חיים ועוד.

 

 

מניעת נשירה מלימודים

קציני הביקור הסדיר (קב"סים)

הקב"סים מטפלים בילדים ובני נוער בגילאי 5 – 18 שאינם מבקרים באופן סדיר במסגרות הלימוד. הקב"סים מגיעים לכל בתי-הספר  ומעורבים בהפעלת תכניות מניעה, הפעלת חונכים ותגבור לימודי. כמו כן, הקב"סים משתתפים בוועדות השמה, התמדה והחלטה ובוועדות בין-מקצועיות. במקרה הצורך מופעל חוק לימוד חובה.

מניעת נשירה סמויה :

איתור תלמידים בעלי פוטנציאל לנשירה, ומניעת נשירתם באמצעות כל הגורמים המקצועיים ברשות, הגברת כוח ההתמדה וטיפול בילדים ובנוער בסיכון וכן איתור תלמידים נושרים על מנת להחזירם למעגל הלימודים.

אחד האמצעים להשגת יעד זה הוא בדיקת יומנים כאמצעי למעקב שוטף ואיתור בזמן אמת. החשיבות של ההקפדה על בדיקת יומנים נובעת מכך שקורה בבתי ספר שמדווחים על תלמידים נושרים כאילו הם מבקרים כרגיל למרות שהם לא נכחו בבית הספר.

השנה הוקמו בכל בתי הספר בישוב ועדות התמדה שמטרתן לאתר ולתת מענה הולם לכלל התלמידים הסובלים מבעיות נשירה על מנת לקדמם במערכת החינוכית אליה שייכים, הדבר מתבטא בהענקת תנאים שווים לכלל התלמידים כדי להבטיח את התמדתם במערכת החינוך והמשכיות הלמידה עד גמר כיתה י"ב.

 

תוכניות הפועלות ביישוב

מועדוניות משפחתיות:

שלוש מועדוניות משפחתיות המופעלות ביישוב וקולטות החל משעות הצהריים 45 תלמידים מבתי הספר היסודיים.

המועדונית נחשבת כמסגרת המשלימה את הבית ובית הספר, במודל משפחתי ומביאה לשינוי משמעותי באמצעות השקעה אינטנסיבית בילדים הנקלטים ע"י שני מדריכים, במטרה לשפר את הישגיהם הלימודיים ולשלבם בחברה.

הילדים מאותרים באמצעות גורמי חינוך ורווחה.

 

טיפול אישי בפרט:

עזרה מיידית לתלמידים בסיכון גבוה בעיקר על רקע משפחתי סביבתי , שנשרו מהמערכת או אינם יכולים להיקלט במצבם הנוכחי.  ההתערבות החינוכית שניתנת להם היא אינטנסיבית ולתקופה קצרה.

 

מל"א - מרחב לימודי אחר:

פרויקט המציע דרך להתמודד עם תופעת הנשירה ופועל בתוך בית הספר בשיתוף צוות בית הספר והמורים. הצוות החינוכי בעל פוטנציאל גבוה למצוא דרכים ולהגיע אל לתלמידים הנושרים באמצעות חיפוש מתמיד של הזדמנויות ליצירת קשר מחייב. המורים מייצרים קשר המבוסס על אמון ומאפשרים יצירת הזדמנויות למידה המותאמות לצרכים של כל אחד, כאשר המטרה העיקרית היא למנוע את נשירתם של אותם תלמידים, ויצירת מענה חיובי וייחודי של כל תלמיד על פי צרכיו.

הפרויקט מופעל בשתי חטיבות הביניים עם 30 תלמידים.

 

התנדבות:

יחידת ההתנדבות בעיריית סחנין פועלת לקידום והעלאת המודעות והמעורבות החברתית בעיר. העשייה מתבטאת בשילובם של תלמידים במסגרות שונות ברשות כמו: עמותות, מוסדות, בתי ספר, מרכזי תרבות, פעולות רווחה, חינוך, סביבה, ספורט, נשים, קשישים, בעלי צרכים מיוחדים ועוד.

היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם בתי ספר ועם מרכזי הנוער ביישוב כדי להטמיע ולהשריש את הערכים החינוכיים הקיימים בהתנדבות ובמעורבות החברתית.

אחת ממטרות החינוך הממלכתי היא טיפוח מעורבות בחיי החברה הישראלית, ובכלל זה נכונות להשתלב בתפקידים, מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, לתרומה לקהילה ולהתנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית כחלק מתפיסה חינוכית כוללת של משרד החינוך. התכנית כוללת שלושה מרכיבים: שירות קהילתי משמעותי, תהליכים מובנים של עיבוד ההתנסות ורפלקציה ולימוד עיוני.

הלמידה במסגרת התכנית היא פעילה וחווייתית, מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות, בדרך אשר מעצימה את התלמידים ומעודדת אותם לאחריות אישית כלפי הקהילה והחברה וחותרת ליצירת חברה המושתתת על עקרונות של מוסר וסולידריות.

כדי להבטיח את ביטחונם ואת בטיחותם של התלמידים, וכן להבטיח עמידה בסטנדרטים ואת השגת המטרות והיעדים של התכניות הוחלט על קביעה מחדש של נוהל האישור וההסדרה של מקומות פעילות עבור  "תכניות המעורבות החברתית".

בואו להתנדב!

 

התנדבות במסגרת מלגות לסטודנטים

סטודנטים המחויבים לעשיה חברתית במסגרת מלגת לימודים במסלול של פר"ח, ידידים, מעורבות חברתית ועוד, יכולים להשתלב בשעות אחר הצהריים בהוראה יחידנית ובתכנית להשלמת השכלה

 

פרטי קשר:

אחמד חלאליה
רכז התנדבות וסטודנטים
04-6788807