המחלקה לביטחון קהילתי משלבת בבתי הספר העל יסודיים (חטיבות הביניים ותיכון) מדריכי מוגנות אשר מסייעים למערכת החינוכית ולצוות בית הספר להתמודד עם תופעת אלימות והתנהגויות אנטי- חברתיות המתרחשות בין כותלי בית הספר.

מטרות פעילות מדריכי המוגנות:

  • הגברת תחושת הביטחון של התלמידים ויצירת תנאים המאפשרים סביבה חינוכית ולימודית בטוחה.
  • הגברת רצף הנוכחות הבוגרת העוזרת במרחב בית הספר.
  • דמות בוגר משמעותית ('אח בוגר'), מודל לחיקוי, הנגיש לתלמידים בכל חללי בית הספר.
  • מדריך להתנהגות חברתית חיובית, המעצימה את סמכות המורים ומסייעת בשמירה על הסדר והמוגנות בבית הספר.
  • סיור בשטחי בית הספר, מעקב אחר התרחשותן של תופעות כגון שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, איומים, נשירה, איתור נערים ומצוקות, בניית תכניות מניעתית- חינוכית בשיתוף צוות בית הספר ומחלקת החינוך בעיר.
  • סיוע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה, לפני ובזמן אירוע אלים.

מדריכי המוגנות תומכים בעשייה הבית ספרית באמצעות הפעלה של מיזמים והתערבויות במעגלים הקהילתיים הרלוונטיים לבית הספר. במסגרת זו יכולים לקדם פעילויות להעלאת מודעות הורים לתופעת האלימות ורתימתם לסיוע ולתמיכה בבית הספר באמצעות ערבי הורים, הרצאות וימי עיון.

מדריכי המוגנות מקבלים ליווי מקצועי והכשרה מטעם המטה הארצי של תכנית עיר ללא אלימות.

הנוכחות הפיזית של רכז המוגנות ברחבת בית הספר צמצמה את מקרי האלימות והוונדליזם, כך גם מעידים מנהלי וצוותי בתי הספר. המעורבות של רכז המוגנות, כאדם בוגר, אחראי וזמין במרחב הפתוח בבית הספר סייע רבות לצוות להפחית את מקרי האלימות, ולהיות מעורבים בתוכנית לנערים המוגדרים כבעלי פוטנציאל לאלימות, ובמציאת מסגרות בחינוך הבלתי פורמאלי בשעות שאחרי הלימודים.