במטרה לקדם ולבסס נורמות חברתיות וקהילתיות לחוסר סובלנות כלפי אלימות ופשיעה, מועסקות רכזת קהילתית ועובדת סוציאלית בקהילה אשר מעבירות סדנאות, הכשרות ופעילות לקהילה בנושאים של אלימות, סמים ואלכוהול, מקדמת מעורבות של תושבים ורתימת הקהילה לצמצום אלימות ופשיעה. כמו יחידת מתנדבים רשותית ועוד.

במסגרת תפקידם מהוות חוט מקשר בין גורמי האכיפה לגורמי הטיפול האמונים על מתן מענה לתופעת האלימות במשפחה. כמו כן, מלווה העו"ס את הצוותים וביניהם רכזי המוגנות.

 

מטרות ויעדים:

  • איתור צרכים והקמת תשתיות קהילתיות למניעת אלימות.
  • זיהוי קבוצות תושבים (מתנדבים) בעלות עניין לקחת חלק במאבק לצמצום פשיעה, העלאת תחושת ביטחון ותמיכה בקורבנות אלימות.
  • בניית תכניות הכשרה למתנדבים ולפעילים בקהילה.
  • ליווי והכוונה של מיזמים קהילתיים המובלים ומבוצעים על ידי מתנדבים ופעילים.
  • העלאת מודעות של כלל תושבי העיר לקיומן ולהשלכותיהן של תופעות אלימות.
  • בניית תכניות (קבוצות וסדנאות) למניעת אלימות בבתי ספר בשיתוף אגף החינוך ואגף שפ"י ברשות.