היחידה לנוער, צעירים וצעירות – נוצ"ץ פועלת במטרה להעצים ולחזק מתבגרים, צעירות וצעירים המצויים בסיכון ובמצוקה תוך ניסיון לשלבם בחברה הנורמטיבית ולממש את הפוטנציאל האישי שלהם.

היחידה מאתרת באופן אקטיבי, מתבגרים וצעירים הזקוקים לשירותיה.

יעדי היחידה :

 • אספקת שירותי רווחה, טיפול סוציאלי, חינוך וסיוע לאוכלוסיית המתבגרים, הצעירים והצעירות.
 • שיקום מערכת האמון הפגועה של המתבגרים צעירות וצעירים ויצירת קשר בין מטפלים ומטופלים.
 • הגברת מודעותה של אוכלוסיית היעד למצבה וחיזוק כוחותיה בדרך לשינוי מצבה ולשילובה בחברה.

המענים אותם מציעה היחידה:

 1. בתים חמים לנערות במצוקה.
 2. מועדון נוער חברתי ומעגל בנים.
 3. היחידה לטיפול בטראומה מינית.
 4. תכנית יתד.

 

בתים חמים לנערות במצוקה – ألبيت الدافئ للفتيات في ضائقة

בית א' הפועל שני ימים בשבוע ונמצא בבית געפרזבידאת ( ליד בית ספר יסודי אל נג'אח).

מודל ג' המופעל חמישה ימים בשבוע ונמצא בבית שריף חמד זבידאת (ליד ממתקי וליד חמזה).

קהל יעד:

נערות במצבי מצוקה, מגיל 13-25.

 

השירות:

מסגרת יומית טיפולית בקהילה, המופעלת על ידי צוות רב מקצועי ומספקת בקביעות מגוון מענים מתוך תפיסת עולם טיפולית וחברתית, לאורך כל היום. במבנה ראוי, המותאם לתפיסת הפעולה של הבית. בשיתוף פעולה ובתאום עם שרותי הרווחה והמסגרות החינוכיות בקהילה.

בגיל הנעורים מתגבשת זהות הבוגרת (חברתית, רגשית, מינית) וכן תחושות השייכות לקבוצת השווים, למשפחה ולקהילה. זוהי תקופה רגישה ומלאה לבטים וסימני שאלה רגשיים שיש לתמוך בה ברגישות רבה.

ייעודה של המסגרת להשלים את מערכת התמיכה הטבעית הקיימת בקרב משפחה פונקציונאלית.

מטרות השירות:

 • הוצאת הנערה ממעגל הסיכון והמצוקה.
 • יצירת מסגרת השתייכות, תמיכה, טיפול והעצמה, שיביאו לקידום האישי והחברתי של נערות וצעירות.

דרכי פעולה:

 • כל נערה זכאית לתוכנית אישית, מקיפה ורב ממדית.
 • דגש על שילוב הנערה במסגרות לימודיות ותעסוקתיות, מתוך שאיפה ליצור שינוי משמעותי בחיי הנערה.
 • ראיה כוללת, מערכתית, השואפת לחזק את רשתות התמיכה של הנערה בתוך ומחוץ לבית: המשפחה, בית הספר והקהילה.

 

כיצד פונים:

 • נערות יכולות לפנות באופן עצמאי, להיות מופנות ע"י יועצות בתי הספר, חטיבות הביניים והתיכונים, או ע"י מחלקות הרווחה.
 • עו"ס הנערות והצעירות במחלקה לשירותים חברתיים, תבדוק את התאמת המסגרת לצרכי הנערה ולהתמודדות עם בעיותיה ובהתאם לכך תפנה אותה לבית החם.
 • הפניית הנערה לבית חם תהיה מלווה בבניית תכנית טיפול / התערבות פרטנית.

 

פרטי קשר:

בתים חמים לנערות במצוקה –  ألبيت الدافئ للفتيات في ضائقة

חלאל סייד אחמד
מרכזת היחידה
052-5903819
עו"ס יאסמין זבידאת
בתים חמים לנערות במצוקה
עו"ס דימה בדארנה
בתים חמים לנערות במצוקה

 

מועדון נוער חברתי – מעגל בנים نادي الشبيبة – دوائر شبابية

קהל יעד:

אוכלוסיית בני נוער מגיל 13 – 18 המצויים/ות על רצף מצבי הניתוק, המצוקה והסכנה, אשר חוו וחווים קשיים וחוסר תפקוד ברמה רגשית, התנהגותית משפחתית וחברתית.

 

השירות:

מועדון נוער חברתי שמטרותיו:

 • שירותי טיפול והתערבות חברתית, הדרכה והכוון והעלאת מודעות בני הנוער.
 • בניית קשרי שותפות עם מסגרות ומוסדות פורמליים ובלתי פורמליים במטרה לגייס נערים ולהעלות מודעות לגבי התופעות המאפיינות את גיל ההתבגרות.

דרכי פעולה:

 • שיחות אישיות עם כל אחד מחברי המועדון בנפרד.
 • הדרכות קבוצתיות והעלאת מודעות.
 • הפעלת בני הנוער במסגרת המועדון.
 • בילוי במועדון ומניעת שוטטות ברחובות.

 

כיצד פונים:

 • בני נוער יכולים לפנות באופן עצמאי, להיות מופנים ע"י יועצות בתי הספר, חטיבות הביניים והתיכונים, ע"י מחלקות הרווחה, או מוסדות רשמיים אחרים כגון המשטרה, שירות המבחן, אגף החינוך או קציני ביקור סדיר.
 • איתור יזום של בני נוער.
 • חבר מביא חבר.

 

פרטי קשר:

מועדון נוער חברתי – מעגל בנים نادي الشبيبة – دوائر شبابية

עו"ס שאדי גנאים
מועדון נוער חברתי – מעגל בנים
04-6618766

 

 

الوحدة لعلاج الصدمة الجنسية – היחידה לטיפול בטראומה מינית

קהל יעד:

נשים וגברים נפגעי ונפגעות טראומה מינית, שהם מעל גיל 18.

 

השירות:

יחידה טיפולית המציעה טיפול נפשי פרטני לנשים ולגברים נפגעי ונפגעות טראומה מינית.

מטרות היחידה:

 • טיפול נפשי והתערבות חברתית לנשים ולגברים, מגיל 18, נפגעי ונפגעות תקיפה מינית.
 • בניית קשרי שותפות עם מסגרות ומוסדות פורמליים ובלתי פורמליים במטרה להעלות מודעות לגבי תקיפות מיניות ולהילחם בהן ברמה קהילתית ומשפחתית. וכן במטרה למצות את זכויותיהם של אותם פונים.

דרכי פעולה:

 • טיפול נפשי בחינם.
 • באמצעות שיחות טיפוליות פרטניות ואינטנסיביות עם עובדת סוציאלית.
 • הכוונה וייעוץ לנשים ולגברים שמשתלבים בטיפול, בתחום מיצוי זכויות חברתיות, משפטיות ורפואיות.

 

כיצד פונים:

פניות ישירות ליחידה, הפנייה של מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ועמותות הפועלות בתחום, הפנייה ע"י מוסדות פורמליים כגון מחלקות הרווחה, משטר, קופות חולים, בתי החולים ועוד.

 

פרטי קשר:

الوحدة لعلاج الصدمة الجنسية – היחידה לטיפול בטראומה מינית

עו"ס מלאק פרוגה
היחידה לטיפול בטראומה מינית
04-6745421

 

תכנית יתד- برنامج يتيد المستقبل بيديكم

קהל יעד:

צעירות/ים במצבי סיכון בני 18 - 26, הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנות, רווחה ובריאות רגשית, קיום פיזי, בריאות ומוגנות, השתייכות חברתית ומשפחתית.

 

השירות:

תקופת הצעירות היא תקופה קריטית בחיי האדם, עליו לתכנן ולבנות את העתיד ולקבל החלטות אישיות בעלות השלכה על עתידו. תקופה זו, המתאפיינת בהיעדר מערכת תמיכה פורמלית, טשטוש גבולות וחוסר וודאות מציבה אתגרים העלולים לעורר מצבי סיכון אצל כל צעיר/ה, ועל אחת כמה וכמה אלה שבאים מרקע של חוסר משאבים.

מטרות היחידה:

 • לסייע לצעירים לממש את זכויותיהם, לסייע במענה לצרכים, פיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.
 • שאיפת היחידה הינה ליצור שינוי משמעותי להשגת איכות חיים מיטבית עבור הצעירים.

דרכי פעולה:

עבודה פרטנית וקבוצתית לקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:

 • השכלה, תעסוקה ומיומנויות.
 • קיום פיזי, בריאות ומוגנות.
 • רווחה ובריאות רגשית.
 • השתייכות משפחתית וחברתית.

 

כיצד פונים:

פניות ישירות ליחידה, הפנייה של יועץ או מנהל המכירים את שכבת יב' בבתיה"ס התיכוניים, הפנייה ע"י מוסדות פורמליים כגון מחלקות הרווחה, קידום נוער, מרכז עוצמה, המחלקה לביטחון קהילתי, תכנית אפיקים ועוד.

 

פרטי קשר:

תכנית יתד- برنامج يتيد المستقبل بيديكم

עו"ס מרים אבו ריא
עו"ס תכנית יתד

 

 

תכנית אפיקים

קהל יעד:

צעירים וצעירות בגיל 18 - 25.

 

השירות:

סיוע לצעירים וצעירות להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה, התאמת תכנית אישית הכוללת הכוון תעסוקתי ובחירת הכשרה מקצועית, ליווי פרטני רציף וממוקד לתעסוקה וליווי להשמה איכותית

 • סדנה קבוצתית להכנה לעולם התעסוקה, הכוללת 18 מפגשים. לקראת סיום הסדנה, נערך יום גיבוש אתגרי  (ODT)שמטרתו לחזק תכנים שעלו בסדנה.
 • סדנה לשיפור מיומנויות "רכות" הדרושות להשתלבות בעולם התעסוקה.
 • אבחון תעסוקתי על ידי מכון מומחה, לסיוע בבחירת ההכשרה המקצועית.

 

פרטי קשר:

עו"ס שאדי גנאים
מועדון נוער חברתי – מעגל בנים
04-6618766
עו"ס רנא בדארנה
עו"ס תכנית אפיקים
04-6787435