מד"צים (מדריכים צעירים)

תוכנית המד"צים מיועדת לבני הנוער המעוניינים להשתלב ולעסוק בתפקידי הדרכה, הובלה של קבוצות גיל צעירות, לקיחית אחריות ומעורבות חברתית וקהילתית. התוכנית הינה תוכנית רב שלבית המתפרשת על פני חמש שנות פעילות אינטנסיביות (כיתות ח- י"ב). כל שנת פעילות נחתמת בסמינר קיץ המציין את סיום השלב בתוכנית.

מונה דגים
מדריך מד"צים מנחה מועצת נוער
04-9561241
תמהיד שלאעטה
מנהלת מחלקת נוער
04-9561241
 

מועצת הנוער העירונית

היא הגוף הנבחר והמייצג של כלל בני הנוער בעיר. נציגי המועצה נבחרים באופן דמוקרטי בבתי הספר העל יסודיים, תנועות הנוער וגופי הנוער השונים. מועצת הנוער היא גוף א- פוליטי שפועל כדי לקדם ולהשמיע את דבר הנוער בעיר וכדי לייצגו בפני מקבלי ההחלטות השונים.
נציגי המועצה מהווים את חוד החנית של מנהיגות הנוער בעיר, הם שותפים בוועדות העירייה השונות, בהפקת אירועים ובהובלת פרויקטים ערכיים לבני נוער בעיר.