מרכז הצעירים הוקם במטרה לסייע לאוכלוסיית הצעירים בגילאי 40-18 בקבלת החלטות בנוגע לעתידם במגוון תחומים ולהציע להם מגוון של פעילויות ושירותים ומהווה במה ליוזמות ורעיונות של צעירים מקומיים. המרכז פועל בשיתוף פעולה מלא עם המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, משרד החינוך, ומשרד הכלכלה.

פעילות המרכז מתמקדת במספר תחומי ליבה מרכזיים וקהלי יעד:

  1. מעורבות חברתית: מרכז הצעירים הוא מרחב מוביל ומקדם מעורבות והשפעה של צעירים על יישוביהם וכמנוע לשינוי חברתי ולפיתוח קהילה. המרכז מעודד ומקדם חשיבה יזמית, משלב צעירים בחשיבה ובתהליכי קבלת החלטות במרכז ובנעשה ביישוב וברשות, מעודד את צעירי היישוב למעורבות ולהשפעה על הנעשה ביישוב, בחברה ובמדינה.

  2. פיתוח קריירה + תעסוקה - קורסי שפות, הרצאות בנושא מיצוי זכויות ועוד.

  3. משפחות צעירות: המרכז מציע סל שירותים המגבש מענה על צרכיהן של המשפחות הצעירים, בתחומי חינוך ילדים, זוגיות, תרבות ופנאי, שייכות וקהילתיות.

  4. צעירים בסיכון: תוכניות ייעודית לעידוד ההשתתפות של צעירים בסיכון בפעילויות המרכז.

  5. סטודנטים: שילוב סטודנטים ומלגאים בפעילות חברתית, ניהול פרויקטים ייחודיים, הכוונת סטודנטים למסלולי לימוד.

  6. העצמת נשים צעירות: תוכניות והרצאות.

דלאל אבו ריא
רכזת מעורבות חברתית
04-6787495