תכנית לאומית 360 הינה תוכנית ממשלתית- בין משרדית שמטרתה צמצום וטיפול בילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם וכתוצאה מכך, נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם.

התוכנית פועלת בסחנין בעשור האחרון באמצעות מחלקת ילדים ובני נוער בסיכון ועיקר מיקודה הוא שינוי באופן התמודדות העירייה עם מצבי הסיכון של ילדים ונוער ובני משפחותיהם- מניעה והסברה, העשרה, העצמת כוח האדם המטפל, הדרכה וטיפול בהורים וילדים.

 

הישגי התכנית:

מאז תחילת  הפעלת התוכנית בעיר, ניתן באמצעותה מענה למספר גדול של תינוקות, פעוטות, ילדים ובני נוער, והיא צברה הישגים רבים.

גידול במספר ההורים המשתתפים בסדנאות והדרכות הוריות, איתור בגיל הינקות ובכך יחד עם כל מערכות הבריאות, החינוך והשירות החברתיים, מאפשרים לילדים להגיע מוכנים לגני עירייה. בשנים אלו גדל משמעותית השימוש של ההורים ביישוב בשימוש בשירותי המרכז ההתפתחותי העירוני, ובכך דואגים לכך שילדי העיר מטופלים בתוך הקהילה עוד לפני גיל 3. בתכניות הילדים והנוער, הם משולבים במסגרות אינטגרטיביות, כאשר בכל שנה העירייה מצליחה להרחיב את מעגל השירותים דרך הקמת מערך של איגומי משאבים עם המסגרות והאגפים השונים.

תכנית 360 בראייה המערכתית שלה בעיריית סכנין, מאפשרת בכל שנה לאתר ילדים מגיל לידה ועד גיל 18 וליצור בעבורם מענה ייחודי ומתאים לפי הצרכים. בכל שנה ניתן מענה לעוד כ - 2000 ילדים והורים. התכנית בסכנין שמה דגש על המקום של ההורים בהובלת חייהם של הילדים ולכן בכל שנה ישנם יותר הורים שמקבלים כלים והדרכה דרך המענים השונים שמפעילה התכנית

ייחודה של התוכנית הוא בניהול המשותף של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה והמשרד לביטחון פנים.

במסגרת תוכנית 360 פועלים מספר מרכזים ותוכניות.

אבו סאלח ג'והאיינה
מנהלת התוכנית הלאומית 360
04-6788844
04-6788843