בהמשך לפעילות מדריכי המוגנות ולפעילות השונות של המחלקה למניעת אלימות סמים ואלכוהול  בבתי הספר, רכזי הספורט והפנאי מייצרים רצף של מעקב וליווי חינוכי לתלמידים גם בשעות אחה"צ, בתוך מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות, המבוססות גם הן על ערכים ופעילות מנע להתנהגויות אנטי חברתיות מכל סוג.

בין השאר, הרכזים מפעילים את חוגי הכדורגל בכל בתי הספר היסודיים בעיר, מפעילים חוגי קיק בוקס וקרטה במתנ"ס המקומי, מקדמים אירועים קהילתיים להטמעת ערך קבלת השונה וכבוד לזולת.

 

מטרות פעילות רכזי הספורט והפנאי

  • הפיכת מרחבי וזמני הפנאי של בני הנוער לבטוחים, תוך הגברת הביטחון האישי ואיכות החיים של כלל תושבי היישוב.
  • קידום יכולת ההתמודדות של מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי ביישובים עם תופעות אלימות.
  • טיפוח מנהיגות נוער מחויבת למאבק באלימות ובפשיעה.
  • פיתוח מנהיגות צעירה בישוב.

 

יעדים:

  • הכשרת מדריכים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי לזיהוי והתמודדות עם תופעות אלימות.
  • קידום מיזמים בהם בני נוער מובילים מהלכים למניעת אלימות והתמודדות עם נזקיה.
  • שילוב תכנים ומסרים השוללים התנהגויות אלימות במסגרות ובתכניות החינוך הבלתי פורמאלי.
  • הרחבת הפיקוח וההשגחה הבוגרת במרחבי וזמני הפנאי של בני הנוער.
  • צמצום הקמות רעש, ונדליזם ובעיות נוספות, באמצעות מתן מענה לנוער במרחב הציבורי.