עיריית סח'נין פועלת לעידוד עסקים בעיר למען כלכלת העיר ורווחת התושבים.

חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

עימאד חמזה
אחראי רישוי עסקים
04-6787419
0524639502
04-6787419
 

חשוב לדעת

 • לפני ביצוע התחייבות לטווח ארוך למקום העסק, כדאי לבדוק איתנו האם מותר להפעיל עסק מסוג זה באזור האמור ואם אין בנכס הליכים משפטיים שימנעו קבלת רישיון עסק.
  יש לבדוק עם בעל הנכס או בוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה אם יש למבנה היתר בנייה.
 • מומלץ לפנות לקבלת מידע על הליך הרישוי ליחידה לרישוי עסקים.
 • ניהול עסק החייב ברישיון, ללא רישיון, עלול להקשות על ביטוח העסק.
 • יש להגיש בקשה לרישיון עסק (לעסק החייב ברישיון), במצבים הבאים:
 • פתיחת עסק חדש
 • חידוש הרישיון (לקראת תום תוקף הרישיון) – העירייה תיזום תהליך חידוש לקראת תום תוקף הרישיון
 • שינוי שם הבעלים
 • בעת כניסה או יציאה של שותף בעסק
 • החלפת בעלות על העסק
 • שינוי מהות העסק
 • שינוי בעסק – הוספת פריט (הוספת מהות/עיסוק שלא היה קודם), ביטול פריט (מהות או עיסוק שהיות קיימים), הגדלה או הקטנה של שטח העסק
 • בכל מקרה של ספק מומלץ לברר עם היחידה לרישוי עסקים.
 • הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968.