העירייה מבצעת הדברה של יתושים ומכרסמים וריסוס מונע של עשבייה, במרחב הציבורי ובמוסדות הציבור.

לפנייה בנושא הדברה יש לפנות למחלקת שפ"ע בטלפון המופיע מטה.

סלימאן בשיר
מוקדן
04-6788828
053-2441545
04-6788827