הפרויקט נועד להסיט משאיות ואוטובוסים החונים ברחבי העיר בצירים הפנימיים, תופסים מקומות חנייה המיועדים לתושבים הגרים ומבקרים במקום, יוצרים חסם לפיתוח המסחר והשירותים בשכונות העיר וגורמים מטרד בשל תחילת פעילות הנהגים בשעות הבוקר המוקדמות. הפרויקט מורכב מהסדרה משפטית באמצעות חיקוק חוק עזר שימנע חניית רכבי משא כבד ברחובות העיר ומהקמת חניון בתשלום שירכז את רכבי המשא הכבד במתחם מוסדר ומרוחק יחסית מאזורי המגורים.

סטטוס הפרויקט

הושלמה סלילת כביש הגישה לחניון. כרגע מתבצעות עבודות לשיקום הקרקע אשר שימשה כמאגרי ביוב על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה . לאחר השלמת עבודות אלו תבוצע השלמת החניון.