קבר המיוחס לר' יהושע דסכנין, המכונה במסורת המקומית "כ־אֶ ־סאדיק"

אמורא מחברי הסנהדרין, ומגדולי יוצרי ספרות המדרשים, שחי ופעל כאן במאה הרביעית לספירה. מסופר שלמבנה העתיק תכונות וסגולות טובות. בתוך המבנה, בעל החזות הביזנטית, יש סרקופגים מאבן ופתחים בקיר. על ידו עץ דומים המופיע בספרי ההיסטוריה.