האחראית על פניות הציבור בלשכת ראש העיר, מרכזת פניות לקוחות – פניות לקבלת שירות, בקשות, שאילתות, הצעות, תלונות ותודות בכל תחומי הפעילות של העירייה. האחראית מעבירה את הפניות לגורם המקצועי המתאים למתן תשובה ומוודאת מתן מענה לפונה.

האחראית מפיקה דוחות פניות לבקרה על הטיפול בפניות ולאיתור נושאים בהם נדרש שיפור בדרכי פעולתה של העירייה, ומעלה את המלצותיה בנושא בפני מנכ"ל העירייה וראש העיר.

לפניה ללשכת ראש העיר לצורך קבלת שירות, בקשה, שאילתא, הצעה, תלונה, או תודה, בכל תחומי הפעילות של העירייה, ניתן לפנות לאחראית על פניות הציבור בלשכת ראש העיר באחד מהערוצים הבאים:

פדא אבו יונס
לשכת ראש העיר
04-6788800
04-6788889
 
בפנייה אנא ציינו –
  • שם, טלפון, כתובת דוא"ל ליצירת קשר
  • נושא פנייתכם – אנא תארו בקצרה את סיבת הפנייה
  • אם רלבנטי, אנא ציינו את כתובת המקום בו נדרש השירות

אנו נשלח אישור על קבלת הפנייה תוך יום עבודה אחד מקבלת פנייתכם.

הפנייה תועבר לגורם המקצועי המתאים בעירייה ואנו נשיב לפנייתכם בתוך 14 ימי עבודה.