נמצא כל המידע והנחיות להתמודדות עם מצב החירום.

https://info.oref.org.il/