צו רישוי עסקים מגדיר מיהם הגורמים המאשרים הנדרשים לעסק בהתאם לסוג הפעילות שלו.
למשל משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, הוועדה לתכנון ולבנייה, שירותי הכבאות ועוד.

בחלק מסוגי העסקים נדרש אישור של גורמים נוספים. לדוגמה: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

כל גורם רישוי מגדיר דרישות בתחומו מהעסק ("מפרט") לשם קבלת אישור.