להלן קישורים להליך רישוי עסקים בגורמי הרישוי השונים.

 

חוות דעת מקדמית

הינך זכאי לקבל מגורמי הרישוי השונים חוות דעת מקדמית לגבי הדרישות, שתסייע לך בתכנון העסק.

לקבלת מידע מיהם גורמי הרישוי ולמי עליך לפנות, תוכל לפנות למחלקה לרישוי עסקים בעירייה.

שים לב, קבלת חוות דעת מקדמית כרוכה בתשלום אגרה.

לטופס בקשת מידע מקדמי