הצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה

  1. חל איסור על הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לשטח העסק לשטח ציבורי ו/או לרשות הרבים.
  2. חל איסור על הוצאת סחורה מכל סוג שהוא מחוץ לשטח ציבורי ו/או לרשות הרבים.

 

רוכלות

רוכלות תותר בהתאם לאמור בחוק העזר עיריית סח'נין (רוכלים), התשע"ג - 2013.