את הבקשה ניתן להגיש בערוצים הבאים:

  • במשרדי היחידה לרישוי עסקים בעירייה. בתקופה בה לא מתקיימת קבלת קהל בשל מגבלות הקורונה, ניתן להשאיר מעטפה עם החומרים הנדרשים במוקד.
  • ניתן להשלים חומרים, למעט תוכניות, באמצעות דואר אלקטרוני.

 

הגשת בקשה לרישיון עסק כרוכה בתשלום אגרה.

ניתן לשלם את האגרה באמצעות כרטיס אשראי באתר העירייה או בטלפון, או ישירות במחלקת הגבייה.

גובה האגרה נכון לנובמבר 2020 הינו 320 ₪

ביחידה לרישוי עסקים:

  • יבצעו בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה ויפתחו בקשה לרישיון עסק במערכת רישוי עסקים – תוך יום עבודה
  • יבצעו סיור בעסק על מנת להבטיח הגדרה מדויקת של מהות העסק על פי צו רישוי עסקים – תוך שני ימי עבודה
  • יפיצו את הבקשה לגורמי הרישוי הנדרשים על פי התקנות וכן לגורמים נוספים בהתאם לצו, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק – תוך יום עבודה
  • אחראי רישוי עסקים יתלווה לגורמי הרישוי כולל משרד הבריאות, איכות הסביבה והמשטרה ובמידת הצורך עם גורמים נוספים, בביצוע ביקור בעסק.

טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סאלח אבו ריא מנהל מחלקת גבייה 04-6788824 salih.abo.raya@gmail.com
סאמר טרביה מנהל ארנונה 04-6788826 samer@sakhnin.muni.il
ראמיה זבידאת פקידת שומה 04-6788825 ramia@sakhnin.muni.il
פאטמה שלאעטה קופאית 04-6788890 fatmah.sh68@gmail.com